Vì sao đàn ông thích uống bia?

Vì sao đàn ông thích uống bia?

Vì sao đàn ông thích uống bia?